Klinisch psycholoog:
Week 45: Aanmelding voor klin.psycholoog is weer mogelijk. Helaas kunnen wij in 2016 - in verband met budgetbeperkingen - geen Cz-verwijzingen meer aannemen.

Psychiater:
Budgettair kunnen geen verzekerden van CZ / VGZ meer worden aangenomen. Voor verzekerden bij Zilveren Kruis Achmea zijn op korte termijn nog ruime mogelijkheden.


 

Stadspraktijk Tempsplein

De Stadspraktijk Tempsplein is een Kwaliteitsraad van vrijgevestigde klinisch psychologen en psychiaters die voor eigen rekening en risico hun praktijk uitoefenen in zowel Specialistische GGZ als Generalistische Basis GGZ.

Verwijzer

  1. Laat de cliënt zich zelf tussen 11 en 13 uur per telefoon aanmelden.
  2. Aan de telefoon wordt bezien of een match kan worden gemaakt
  3. Verwijs per brief of fax.

Cliënt

  1. Overleg met Uw huisarts over een verwijzing
  2. Onthoud in welke week U zich kunt aanmelden
  3. Meld U in die week tussen 11 en 13 uur aan per telefoon